Alle nieuwsberichten

Industrial Insurance Group Belgium implementeert met trots “BIG DATA” IFM® t.b.v. wetgeving ORSA, Solvency II, IAS / IFRS.

Meer regels en meer transparantie: de afgelopen 10 jaar is de regelgeving vanuit de toezichthouder aanzienlijk toegenomen. Veel extra werk moet worden gedaan om te voldoen aan al deze regels, die bijvoorbeeld voortkomen uit de ORSA, Solvency II, IAS / IFRS.

Een integrale en gestructureerde aanpak is nodig om het overzicht te bewaken. Het optimaliseren van de winstgevendheid van het bedrijf, bepaling van duurzaam werkkapitaal en in ‘control’ zijn met betrekking tot je portfolio/ opbrengstverrekening – en voldoen aan de wettelijke eisen.

Integral Financial Modelling®, IFM®, is onze manier om te voldoen aan alle bovengenoemde eisen.

Met IFM®, wordt een portefeuille op een dusdanige wijze gewaardeerd dat de nodige informatie over de toereikendheid van de schadevoorziening en de solvabiliteit in overeenstemming is met Solvency II en makkelijk is te verkrijgen. Actuariële berekeningen in IFM®, zoals stochastische verdiscontering en risico aanpassingen voor Cost of Capital, worden rechtstreeks geproduceerd door de analytische berekening van de toekomstige kasstromen van schade-uitkeringen.

IFM® is voor Industrial Insurance Group Belgium het hulpmiddel voor interne en externe actuariële certificering op jaar- of kwartaal basis, nodig voor ORSA of Solvency II, IAS / IFRS.

Bron: www.posthuma-partners.nl