INDUSTRIAL INSURANCE GROUP BELGIUM
GEVOLMACHTIGDE ONDERSCHRIJVER

FLEXIBILITEIT EN REACTIESNELHEID IN NICHE-MARKTEN

In de verzekeringssector nemen wij, gevolmachtigde onderschrijver Industrial Insurance Group Belgium, een prominente plaats in: wij genieten het vertrouwen van grote verzekeringsondernemingen om ons rechtstreeks en vrij te verbinden binnen een vast kader.

Wij zijn er trots op dat wij de grootste verzekeringsgroepen vertegenwoordigen. Het is onze sterkte en het beste bewijs van vertrouwen voor onze klanten.

INDUSTRIAL INSURANCE GROUP BELGIUM

Niet alleen doen de grootste maatschappijen een beroep op de vakkennis van de gevolmachtigde onderschrijver Industrial Insurance Group Belgium, maar ook vele Belgische verzekeringsmakelaars en leasemaatschappijen kunnen op ons vertrouwen.

 

Op maat verzekeringspolissen

Verzekeringscontracten op maat onderschrijven, kent geen geheimen voor ons: de gevolmachtigde onderschrijver Industrial Insurance Group Belgium luistert naar de makelaar en de klant enerzijds en naar de markt en diens evoluties anderzijds.

 

Een correct schadebeheer

Onze schadedienst is het visitekaartje van het bedrijf. Praktijkgerichtheid en vakbekwaamheid, ervaring en empathie gaan er hand in hand. De dienst bestaat uit meertalige praktijkdeskundigen met verschillende opleidingen en legt sterk de klemtoon op dialoog zowel met de afdeling productie als met de makelaars.

 

Gevolmachtigde onderschrijver

Een gevolmachtigde onderschrijver is een verzekeringstussenpersoon die, als lasthebber van één of meerdere verzekeringsondernemingen, over één of meerdere mandaten beschikt, waarmee hij hem door andere verzekeringstussenpersonen aangeboden risico’s kan onderschrijven, in naam en voor rekening van de door hem vertegenwoordigde verzekeringsondernemingen.

 

Positie en rol van de gevolmachtigde onderschrijver

De gevolmachtigde onderschrijver belichaamt voor tal van verzekeringsmakelaars hun “ maatschappij” in de volle zin van het woord. Hoe velen onder hen zeggen niet dat ze bij hun “verzekeraar” langsgaan, terwijl ze eigenlijk over een gevolmachtigde onderschrijver spreken? Dit is te verklaren door het feit dat een gevolmachtigde onderschrijver zich opgeworpen heeft als een onmisbare partij tussen verzekeraars en een geheel van gespecialiseerde markten.

Hieraan gaat een historische evolutie vooraf. Gevolmachtigde onderschrijvers vinden hun ontstaan in de 18e eeuw, wanneer verzekeraars op zoek gingen om nieuwe lokale markten te veroveren. Daarbij maakten ze gebruik van netwerken van direct met hen verbonden agenten.

In de loop van de 19e eeuw hadden deze agenten, vaak van vader op zoon, heel wat specialistische kennis in nichemarkten opgebouwd.

Geconfronteerd met een stijgende vraag aan verzekeringscapaciteit, begrepen sommigen onder deze agenten de noodzaak om de verzekeringscapaciteit van meerderen van hun opdrachtgevers te cumuleren. Dankzij dit concept van medeverzekering zagen gevolmachtigde onderschrijvers het levenslicht. Enerzijds konden verzekeraars die zelf geen expertise in bepaalde types risico’s hadden en/of niet aanwezig waren op bepaalde markten hier toch activiteiten in ontplooien, zonder dat hier hoge operationele kosten tegenover stonden. Anderzijds konden verzekerden (via hun makelaars) voortaan genieten van een mutualisering van risico’s, naast verzekeringsproducten die door gevolmachtigde onderschrijvers op maat van de werkelijke risico’s werden gemaakt. In deze optiek waren gevolmachtigde onderschrijvers zelfstandige zakenlui, die verantwoordelijk waren voor de technische resultaten van hun portefeuille.

 

Tegenwoordig vervullen gevolmachtigde onderschrijvers hun métier eerder onder vennootschapsvorm, waarbij ze hun onafhankelijkheid, gebaseerd op hun focus op de technische kwaliteit van het risico en hun dienstverlening, nog steeds hoog in het vaandel voeren.

 

De gevolmachtigde onderschrijver staat tussen de verzekeringsonderneming en een andere verzekeringstussenpersoon (meestal een verzekeringsmakelaar):

Bedrijfsmatige Verzekeringen

Transport
Agriculture, working machines and equipment
Industrial machines