No. 1 in Europe

For property insurances and machinery breakdown insurance for the Transport, Agriculture and Manufacturing industries.

Industrial Insurance Group Belgium

Beste bezoeker,

Graag stellen wij u Industrial Insurance Group Belgium voor. In het hart van onze activiteiten : verzekeringen. Maar wel met een toegevoegde waarde, want wij plaatsen zekerheid centraal in alles wat we doen. Dit accent motiveert ons elke dag opnieuw om onze missie te vervullen. Welke missie? Hier volgt ze :

  • Wij willen een excellente dienstverlener zijn en een referentie in het Europese verzekeringslandschap door een vooraanstaande marktpositie te bekleden.
  • Wij willen een diepgaande langetermijnrelatie uitbouwen met al onze partners.

MIFID

Door MiFID bent u voortaan beter beschermd

Sinds eind april 2014 zijn de MiFID-gedragsregels voor banken ook van toepassing op de verzekeringssector. Daardoor bent u als consument voortaan beter beschermd.

Wat betekent ‘MiFID’?

‘MiFID’ staat voor ‘Markets in Financial Instruments Directive’. Het is de naam van een Europese richtlijn die sinds 1 november 2007 van toepassing is. De richtlijn bevat een reeks regels om de klanten van banken beter te beschermen. Sinds 30 april 2014 zijn een aantal van
deze Europese regels ook van toepassing op de verzekeringssector, via de Belgische wet ‘Twin Peaks II’.

De MIFID-regels in een notendop:

– Voor spaar- en beleggingsverzekeringen moeten verzekeraars aantonen dat ze hebben nagegaan of het product past bij hun klant (=zorgplicht), bijvoorbeeld of de klant voldoende kennis en ervaring heeft.

  • Verzekeraars moeten aantonen dat ze in het belang van hun klant hebben gehandeld, bijvoorbeeld of het product voldoet aan de behoeften van de klant.
  • Verzekeraars moeten ook nagaan of een product geschikt is, of het bijvoorbeeld past bij de financiële situatie of het risicoprofiel van hun klant.
  • Verzekeraars en tussenpersonen moeten correcte, duidelijke, volledige, tijdige en niet-misleidende informatie geven over de producten die ze aanbieden.
  • De tussenpersoon moet transparant zijn over zijn kosten, waaronder ook zijn commissie.
  • Verzekeringsondernemingen en tussenpersonen moeten belangenconflicten vermijden, en als ze toch voorkomen, expliciet melden aan hun klant.

In onze MiFID-klantenbrochure leest u meer over de nieuwe MiFID-regels en hoe Industrial Insurance Group Belgium N.V. er mee omgaat.

Informatie over het belangenconflictenbeleid van ons kantoor

Klik hier voor meer informatie over ons belangenconflictenbeleid.

Bedrijfsmatige Verzekeringen

Transport
Agriculture, working machines and equipment
Industrial machines