Voor Industrial Insurance Group Belgium NV is elke klacht een gelegenheid om de kwaliteit van haar diensten en producten te evalueren. De 5 engagementen van Industrial Insurance Group Belgium NV Industrial Insurance Group Belgium NV – SA® “Your security is safe with us”

Indien nodig kunt u echter ook een beroep doen op onze dienst klachtenmanagement:

  • per telefoon: (+32) (0) 476 882 188
  • per e-mail: info@industrialinsurancegroup.eu
  • per post: Dienst Klachtenmanagement Industrial Insurance Belgium NV, Louizalaan 85, B- 1050 Bussel

Wanneer het antwoord van onze dienst klachtenmanagement u niet volledig tevreden stelt, dan hebt u bovendien het recht om een beroep te doen op de Ombudsman van deVerzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel – Tel. 02/547.58.71 – www.ombudsman.as). Dit is een onafhankelijke ombudsdienst die verzekeringsgeschillen behandelt.

Indien verzekerd via Lloyd’s, kan de klacht in het uiterste geval worden ingediend bij de wettelijk vertegenwoordiger van Lloyd’s:

Lloyd’s Insurance Company S.A.
Postbus 30196
3001 DD Rotterdam
010- 2052110
iwan.ropcke@lloyds.com