Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonlijke gegevens die verzameld worden, zullen verwerkt worden in de geautomatiseerde bestanden van Industrial Insurance Group Belgium, Louizalaan 85 B, 1050 Brussel.

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op inzage en correctie van de verwerkte gegevens alsook de mogelijkheid om het openbaar register te raadplegen

Meer informatie

Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij u naar ons privacy-statement